A short documentary project created by me.
This is the story of a passionate musician - a guitarist who lives at a breakneck pace. The documentary reveals his daily life full of stress, but also his success story. The artist strives for perfection while sharing his talent, but the pressure can be heavy at times. Yet he finds comfort and tranquility in his music, and discovers his true self among the harmonious melodies. It is an exciting journey through the life of a musician with heart and soul for his passion. 
NL: Een kort documentair project gemaakt door mij. 
In is het verhaal van een gepassioneerde muzikant – een gitarist die in een razend tempo leeft. De documentaire onthult zijn dagelijkse leven vol stress, maar ook zijn succesverhaal. De kunstenaar streeft naar perfectie terwijl hij zijn talent deelt, maar de druk kan soms zwaar wegen. Toch vindt hij in zijn muziek troost en rust, en ontdekt hij zijn ware zelf tussen de harmonieuze melodieën. Het is een boeiende reis door het leven van een muzikant met hart en ziel voor zijn passie.
Director & Idea
Özgür Kalender

Musician
Namık Ataman

Sound Recording
Oğuz Kabasakal

Sound Design
Oğuz Kabasakal

You may also like

Back to Top